Hiç kimse kanun yapıyorum derken kendisine ve kimseye hapishane duvarlarını örmesin Ayrımcılık yasaktır, devlet ve kişiler sahip oldukları temel insan haklarının sınırlandırılması hakkını kötüye kullanamaz. Memleketi açık cezaevine çeviren ceza siyasetiyle rüzgâr ekildi, fırtına biçiliyor. Ceza hukuku son çare olması gerekir, amaç...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na yönelen tepkilerin ardından oniki baronun imzasıyla sunulan olağanüstü genel kurul çağrısı Türkiye Barolar Birliği tarafından reddedildi. Red gerekçesinde "Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, Avukatlık Kanunu’na ve yerleşik içtihatlara...
Hiçbir suç “evlilikle” affedilemez, üzeri kapatılamaz. Bir kereliğe mahsus olduğu söyleniyor. Olamaz. Bu “Bir kereden bir şey olmaz” söylemini anımsatıyor zamanında aile bakanının. Siz bir kereliğine de olsa suçu meşrulaştırdığınızda –ki bu çocuğa karşı işlenmiş bir suçtur- insan hakları...
2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2010 yılı Adli Yıl Açılış Töreninden önce başlayan zaman ve mekân tartışmaları yargının içinde bulunduğu her zamanki hali midir yoksa pürmelâl hali midir? Bu zamanda sadece içinde bulunduğumuz yargı sorunlarını düşündüğümüzde, yarattığımız sorunlar çok daha düşündürücü, çok sıkıcı. Yargıda...
Açılış Konuşmaları Av.Fikret İlkiz Dr.Reyda Ergün   Oturum 10:00-11:00 Hukuk Devleti, Popülizm ve Meşruiyet Moderatör: Av.Lahika Karaduman Dr.Berke Özenç Prof.Dr.Şule Özsoy Dr.Toygar S. Baykan Kahve Arası 11:00-11:15 Tartışma 11:15-12:00  Oturum 13:00-14:00 Hukukun ve Yargının Dönüşümü Moderatör: Av.Gülendam Şan Karabulutlar Dr.İlker Gökhan Şen Can Yalçın Armutçuoğlu Dr.Ceren Akçabay Kahve Arası 14:00-14:15 Tartışma 14:15-15:00   25 Mayıs 2019 Cumartesi Saat: 10.00-15.00 Koç...
Onur Karahanoğulları Temel hukuksal kurum ve kavramlara ilişkin Marksist yönelimli incelemeler az sayıdadır. Avukatlığın, hâkimliğin ve genel olarak hukukçuluğun halka kapalı meslekler olmamasına karşın hukuk kuramında egemen akımlarının yanında Marksist hukuk çalışmalarının gelişmemiş olması açıklanması zor bir durumdur. Yeni hukuksal...
Çiğdem Sever Özet Güvenliğin sağlanması, modern devletin ortaya çıkışında devletin en temel işlevlerden biri olmuş ve bu doğrultuda güvenliğin sağlanması için kamusal yetki –özelde de meşru şiddet- kullanımı devlet tekelinde olmuştur. Bu nedenle, idare hukukunda kamu düzeninin sağlanması için alınan tedbir...
Anayasa Mahkemesi (AYM), birazdan okuyacağınız kararı, 14.02.2017 tarihinde basın duyurusu yaparak erişime sundu. Bir internet sitesinde Türk Hava Kurumu (THK) başkanı hakkında yolsuzluk iddiasını içeren haberlere erişim engellenmesi kararı verilmesi ve itirazların sonuçsuz kalması üzerine söz konusu başvuru AYM’ye internet...
Cemal Bali Akal eserinde zorunluluk/özgür irade kavramı dışında siyasi iktidar, sömürgecilik, modernizm, pozitivizm, ütopya, ahlak, tabii hukuk gibi bir çok kavramı da edebi metinlerin içinde dolaşarak karşımıza getiriyor. Hiçbir hukukçu edebiyat okumak zorunda değil, hiçbir edebiyat okurunun hukuk bilmek zorunda...
İlk bakışta hukukun tanımı hukuk felsefesine değil hukuk bilimine aitmiş gibi görünür1. Hukuk bilimi her zaman hukukun tanımını tekil hukuk görünümlerinden tümevarımsal olarak elde etme denemesine girişmiştir ve bu defa hiçbir ikilem yoktur, esas olarak tekil olarak hukuk görünümlerinin...

Davalar

Güncel Olaylar