KANUN 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN HAKKINDA TEKLİF 31.03.2020 AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI / (MADDE 14) Yürürlükte bulunan 14. Madde:  Açık ceza infaz kurumları Madde 14- (1) Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde,...
KANUN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 31.03.2020   KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR  TCK Madde 50 değişiklik teklifine göre 50 maddenin 6 fıkrasındaki yürürlükteki halinde yer alan (hükmü veren mahkeme) ibaresi madde metninden...
I.KANUN 16.5.2001 KABUL TARİHLİ 4675 SAYILI İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU 31.03.2020 DEĞİŞİKLİK KANUN TEKLİFİ İNFAZ HAKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ GENİŞLETİLİYOR Madde 1 Değişikliği: Bu kanunun Amaç ve kapsamına göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya...
                                                            III- KANUN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 31.03.2020    ADLÎ KONTROL Yürürlükte bulunan Ceza Muhakemesi Kanunun 109. Uncu maddesinde “Adli Kontrol” düzenlenmiştir. Madde 109 gereğince; “Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100’üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde,...
6 Nisan 2020   GİRİŞ I- KANUN TEKLİFİ 31.03.2020 31 Mart 2020 tarihinde ağırlıklı olarak İnfaz Kanunu hakkında değişiklik teklifi kamuoyuna basın toplantısı ile açıklanmıştır. Kamuoyuna açıklanarak tartışmaya açılan 9 ayrı Kanun vardır. 5.2001 Kabul Tarihli 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu ...

Davalar

Güncel Olaylar