Baroların ve TBB’nin Yapısının Değiştirilme Arzusu 1969 tarihli Avukatlık Kanunu klasik avukatlık modelinin en güzel örneklerinden biridir. Harcında İstanbul Barosu avukatlarından Volf Çernis’in büyük emeği vardır. Ruhunu anlamak için kanunu, TBB’nin ilk başkanı Prof. Faruk Erem tarafından hazırlanan ve halen...
İnsanların, özellikle de avukatların, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan  ve en temel haklardan biri kabul edilen adil yargılanma hakkı talebiyle ölüm orucu eylemi yapmak durumunda kalması, hukuk sisteminin niteliğini ortaya koyan, son derece vahim ve düşündürücü...
ÇHD’li avukatlar adil yargılanmadılar. Onlar herkes için adil yargılanma hakkının sağlanmasını istiyorlar Nasıl başladı? "Müzik şarkı söylemekle başladı..." "Sevgiler, aşklar da yine şarkıyla dile getirilirdi. Sonra çalışırken de şarkı söylenirdi. Marşlarla yürünen yollar kısalıverir. Demirci ustasının, ayakkabı tamircisinin, ekin biçen köylünün şarkıları...
1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası dayanışma, emek ve mücadele günüdür, kutlu olsun. Bu vesileyle; Barolarımız dayanışmamızın ve haksızlıklara karşı mücadelemizin örgütlü gücüdür. Avukatlar; özü sözü bir kişilikleriyle oldukları gibi görünenler ve göründükleri gibi olanlardır. Hiçbirimiz hırs ve ihtiraslarına mağlup, kanun, din, ahlak, vicdan...
Koronavirüs ve Küresel Sınav İnsanlık ilk defa sınır tanımayan küresel bir virüs saldırısının aynı anda muhatabı olmuş durumda. Korona yüksek hızla tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık olarak diğerlerinden ayrılıyor. Oysa SARS, MERS ya da grip türünden virüsler...
"Türkiye’de açlık grevlerine neden olan bir hukuk düzeninin, aslında bizatihi kendisi hukuka aykırıdır" Mustafa Koçak ölüm orucunda cezaevinde öldü. Yıllar sonra ve yeniden açlık grevlerine/ ölüm oruçlarına yatırılan yaşamlar üzerinden gündüz vakti elimizde fenerle adalet aramaya çıkan faniler gibiyiz. Vicdanlarımız kanamadan insan onurunu...
7244 sayılı Torba Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlememeye Genel Bakış Torba Kanun’un 9. maddesi ile 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na (İK) Geçici 10. madde eklenmiştir. Söz konusu Geçici 10. maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, 4857 sayılı...
Ülkemizde ve Dünyada gerçekleşen Koronavirüs(COVİD-19) salgını fırsat bilinerek birçok iş yerinde hukuka aykırı bir şekilde “ücretsiz izin” uygulanmaya çalışılmaktadır. Birçok işçi ve emekçi zor günlerde mağdur edilmektedir. Ekim Hukuk Bürosu olarak “ücretsiz izin” ile ilgili yoğunlukla sorulan sorular hakkında...
Hiç kimse kanun yapıyorum derken kendisine ve kimseye hapishane duvarlarını örmesin Ayrımcılık yasaktır, devlet ve kişiler sahip oldukları temel insan haklarının sınırlandırılması hakkını kötüye kullanamaz. Memleketi açık cezaevine çeviren ceza siyasetiyle rüzgâr ekildi, fırtına biçiliyor. Ceza hukuku son çare olması gerekir, amaç...
Onunla aydınlanıyor karanlık hücrem Gök gürültüleriyle gösteriyor gücünü, “Yenilmez fikirdir” bu dostum “Ben haklıydım” diyen fikirdir “ZAMANIN ALGISI” Veba adlı romanında Albert Camus, salgın hastalık nedeniyle dış dünyadan tecrit edilmiş hayali kentin sakinlerinin ruh halini sarsıcı bir biçimde anlatır: “Böylece, tüm tutsakların ve tüm sürgünlerin...

Davalar

Güncel Olaylar