1 MAYIS İŞÇİLERİN VE EMEKÇİLERİN MÜCADELE GÜNÜNDE DAYANIŞMAMIZ KUTLU OLSUN!

0
709

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası dayanışma, emek ve mücadele günüdür, kutlu olsun.

Bu vesileyle;

Barolarımız dayanışmamızın ve haksızlıklara karşı mücadelemizin örgütlü gücüdür.

Avukatlar; özü sözü bir kişilikleriyle oldukları gibi görünenler ve göründükleri gibi olanlardır.

Hiçbirimiz hırs ve ihtiraslarına mağlup, kanun, din, ahlak, vicdan ve adaletten uzak ve bu yüzden de hem kendisini hem de toplumu mutsuz kılan kişilerden değiliz.

Türkiye’de avukatlar tehlike altındadır.

Kimse avukatları tehdit etmesin. Avukatları yargılayabilir ve hatta mahkûm bile edebilirsiniz.

Yargılanmaktan hiç çekinmeyiz; avukatları davaların cübbeli sanığı görenleri yargılarız.

Ekmek, iş ve aş derdinde olanlara, işçilere, adalet ve vicdan derdinde olanlara, yargılanmışlara, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir müstebit devletin hukuka ve hakka layık görmediklerine, yaşayışı, inanışı, cinsel tercihleri ve düşünceleri yüzünden “düşman” bellediklerine, hapistekilere, sokaktakilere, yoksullara, aydınlara, gazetecilere ve insanlara her kim baskıcı ve keyfi yönetim uygularsa, dünyanın her yerinde avukatlar; haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı direnirler.

Direnme hakkını öğretenler, dayanışmayı, hak mücadelesinin ne olduğunu bilenlerdir.

Avukatlar ister bir hükûmetin ister bir devletin, topluluğun, grubun ya da bireyin tasarrufu olsun; insan haklarına aykırı gördüğümüz tutum ve davranışlara karşı çıkmak, görüşümüzü açıklamak, tartışmak, görüşleri dinlemek, gerçeğe ulaşmak gerektiğine inanırlar.

Barolarımızı koruruz, baskı yapanların karşısında dururuz.

Hep böyle yaptık; yaptıklarımız hukuk, hak, adalet ve temel insan hakları içindir.

İnsan haklarına ve hukuka aykırı davranmayı meşrulaştıracak hiçbir özgürlük, hiçbir yasa, hiçbir özel hukuk veya kamu hukuku normu, hiçbir mazeret, hiçbir koruma, hiçbir istisna yoktur.

Ankara Barosunun, Diyarbakır Barosunun, Şanlıurfa Barosunun yanında olmayı dayanışma sorumluluğumuz ve görevimiz sayıyoruz.

İşçi sınıfının, emekçilerin 1 Mayıs dayanışma gününde, Barolarımızın yanındayız.

Savunmanın gücüne inanıyoruz.